Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.


Rekisterinpitäjä: Ålanderien sukuseura ry

Sähköposti: alander.sukuseura(at)gmail.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Liisa Saavalainen

Rekisterin nimi: Jäsenrekisteri

Miksi keräämme tietoja: Yhdistyslaissa säädetään yhdistyksen velvollisuudesta pitää jäsenluetteloa.

Rekisterin käyttötarkoitus on yllämainitun lisäksi, sukuseuran toiminnan mahdollistaminen. Kerätyistä tiedoista koostetaan ja ylläpidetään sukukirjaa. Rekisteri sisältää sukuselvityksen ja -tutkimuksen sekä sukukirjan kannalta tärkeitä perustietoja, joista lisää alempana.


Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Jäsenen etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Syntymäaika
 • Syntymäpaikka
 • Mahdolliset sukukulaisuussuhteet suvun muihin jäseniin
Rekisterin tiedot on kerätty jäseniltä itseltään seuraan liittymisen yhteydessä sekä vapaaehtoisilla ilmoituksilla / yhteydenotoilla.

Ylläolevien tietojen lisäksi rekisteri sisältää sukuselvityksen ja -tutkimuksen sekä sukukirjan kannalta tärkeitä perustietoja:

 • Sukuun kuuluvan tai kuuluneen henkilön täydellinen nimi, syntymä aika ja paikka, kuolintiedot
 • Puolison vastaavat tiedot
 • Vihkiaika ja -paikka, avoliiton alkamisaika
 • Eroaika ja -paikka
 • Lasten täydelliset nimet, syntymäajat ja -paikat. Jos useammasta liitosta, niin maininta niistä
 • Sukutiedostolle sisältöä antavia lisätietoja; missä asuu tai asunut, maaseudulla kylä, tila tai talon nimi ja numero. Koulutus tai ammatti. Muutot. Mitä ja missä on pääasiallisen elämäntyönsä tehnyt. Harrastukset, saavutukset huomionosoitukset, hupaisat sattumukset, erikoispiirre jne.


Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille henkilötietolain säädösten mukaisesti. Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille. Tietoja ei käytetä tai luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.
Jäsenellä, sukuun kuuluvalla tai sukuun kuuluneella on lainmukainen oikeus nähdä, korjauttaa tai poistattaa itseään koskeva aineisto. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojaus: Kaikki kerätty aineisto säilytetään PC-tietokoneella, yhdistyksen hallituksen hallinnassa.

Kerätystä aineistosta osa julkaistaan sukukirjassa, jota myydään sukuseuran jäsenille.Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 16.9.2022.